150 , . . , . . , 400 , , . : .
10 151 -. - . ; , - ; , . , , , .

149 UTETA RU
. 1- . . . - . - .